28. 6. 2019.

HexChat

HexChat je IRC klijent zasnovan na projektu otvorenog koda XChat, od koga se razlikuje po tome što se može besplatno koristiti na svim operativnim sistemima. HexChat koristi Internet Relay Chat protokol kako bi omogućio komunikaciju između prijatelja ili poslovnih saradnika, podržavajući vezu sa više servera i privatne razgovore. Prilikom pokretanja, od korisnika će biti zatraženo da podese detalje o vezi prilikom prve inicijalizacije. kao što su odabir željene mreže i prilagođavanje svog nadimka. 

Zbog veće korisničke udobnosti HexChat poseduje automatsko povezivanje sa korisnički definisanim sobama za ćaskanje, čime se znatno štedi trud na pronalaženju željenog mesta na korisničkoj listi. Alternativno, moguće je podesiti prikaz prozora sa listom kanala za odabranu mrežu koja takođe ima opciju pretraživanja. Prozor za konverzaciju je sličan prozorima bilo kog IRC klijenta koji sadrži listu povezanih korisnika, svakog sa pripadajućim statusom. Operatori kanala imaju mogućnost da daju administrativna prava svakom korisniku, ali i da zabrane ili izbace članove kao kaznu zbor nedopuštenih radnji.
U toku korišćenja klijenta, osim javnog razovora koji šalje poruke svim članovima sobe, mogu se započeti i privatni razgovori sa pojedinačnim korisnicima. Aplikacija sadrži opciju automatske zamene teksta, funkciju koja može pomoći korisniku da ispravi greške u kucanju, podesive opcije upravljanja veb adresama, mogućnost podešavanja prečica na tastaturi, uređivanje liste prijatelja i ignorisanih, kao i popravljanje funkcionalnosti pomoću dodataka i skripti. Program se u radu pokazao kao stabilan i pouzdan, bez pojave bilo kakvih nestabilnosti. Podrazumevani interfejs je jasan i dobro poznat, sa uobičajenim postavkama za ovakvu vrstu klijenta, pa će najvećem broju korisnika predstavljati poznato okruženje. HexChat je preveden na veći broj jezika i poseduje kvalitetnu korisničku dokumentaciju.

https://hexchat.github.io/