21. 12. 2019.

Grsync


Grsync je grafički interfejs za dobro poznatu alatku rsync koju smo navikli da koristimo preko komandne linije. Radi se o GTK aplikaciji otvorenog koda koja ne povlači brojne zavisnosti za Gnome okruženje, pa je moguće koristiti na drugim okruženjima bez ikakvih problema. Glavna namena ovog programa je sinhornizacija lokalnih foldera ili isti posao sa udaljenim serverom. Primera radi, korisnik može izvršiti sinhronizaciju svoje muzičke kolekcije sa prenosnim uređajem, izradu rezervne kopije personalnih fajlova i otpremanje na server ili kopiranje kompletne particije na drugo mesto. Kompletne mogućnosti ove korisne aplikacije mogu se pogledati ovde.                                       

Grsync je dostupan u riznicama softvera svih bitnijih distribucija, a mogu se preuzeti i verzije za Windows i Mac OS X. Grafički izgled programa je prilično jednostavan za korišćenje i ne bi trebalo da pravi poteškoće ni prosečnim korisnicima. Potrebno je uneti putanju lokacije za izvor i odredište, a ako ne postoje dodatni zahtevi, može se odmah pokrenuti sinhronizacija, klikom na ikonu u traci alata. Kartice sa naprednim i ekstra opcijama pružaju razne pogodnosti koje mogu biti zanimljive korisnicima koji imaju takve potrebe. Mogu se pronaći i štiklirati opcije: provera sume, napravi rezervnu kopiju, kompresuj podatke, samo ažuriraj postojeće fajlove, izvrši naredbu pre i posle glavnog zadatka itd.         

Matična strana projekta: http://www.opbyte.it/grsync/