9. 1. 2020.

Kup-backup
Kup je kreiran sa osnovnom namenom da korisnicima pomogne u jednostavnom formiranju rezervnih kopija sa ličnim fajlovima. Povezivanje diskova preko USB priključka je primarni način za čuvanje fajlova, a preko mreže, predviđena je i mogućnost otpremanja rezervnih kopija na udaljeni server. Potrebno je instalirati odgovarajuće pakete (kup-backup, rsync, bup) i aplikacija će postati dostupna kao modul u Sistemskim postavkama KDE okruženja. Po aktiviranju, pojaviće se jednostavan interfejs sa kojim ne bi trebalo da imaju poteškoća ni prosečni korisnici. Podržana su dva načina obrazovanja rezervnih kopija, pa se može odabrati: podrazumevami - sa verzijama (bup) ili opcija sa prostom sinhronizacijom fajlova (rsync).


              

Rezervna kopija sa verzijama čuva fajlove kao arhivu i sadrži poslednju i sve prethodne verzije koje korisnik sačuva. Važno je znati da se sačuvanim fajlovima u arhivi ne može pristupiti sa menadžerom fajlova, već je potreban poseban program. Drugi tip pravljenja kopije, sa prostom sinhronizacijom, je odlaganje fajlova na odredišno mesto, praveći identičnu kopiju sa izvornim fasciklama. Ako korisnik obriše fajl u izvornoj fascikli, on će biti obrisan i na odredištu. Kada se odrede tip kopije, izvor i odredište, ostaje da se napravi izbor načina aktivacije postupka pravljenja rezervne kopije. Moguće je odabrati tri tipa: ručno pokretanje, sa unapred definisanim vremenskim intervalima ili pokretanje nove kopije kada odredište postane dostupno, a prošao je zadati interval od pokretanja računara. Ručno aktiviranje izvršava se preko ikone u sistemskoj kaseti, a proces kopiranja može se posmatrati kao svako drugo kopiranje na matičnom hard disku.

Matična strana: https://github.com/spersson/Kup