27. 4. 2013.

Debian Edu/Skolelinux - prva alfa






Debian Edu/Skolelinux projekat objavio je svoju prvu alfa verziju koja je zasnovana na  budućem Wheezy izdanju. Ko nije upoznat, Skolelinux je  norveška distribucija bazirana na Debianu i posvećena je školama i javnim ustanovama za edukovanje. Ova distribucija sadrži u sebi kompletno mrežno okruženje kako PXE tako i mrežna podešavanja za radne stanice koje opslužuju školske mrežne sisteme.

Sa novom alfom došle su i nove verzije ugradjenog softvera, a najvažnije su:
 • Linux kernel 3.2.x
 • Desktop okruženja KDE 4.8.4, GNOME 3.4, i LXDE 4 (KDE je instaliran kao podrazumevano okruženje, a za izbor GNOME ili LXDE treba pogledati uputstvo)
 • Veb čitač Iceweasel 10 ESR
 • LibreOffice 3.5.4
 • LTSP 5.4.2
 • GOsa 2.7.4
 • CUPS  1.5.3
 • GCompris 12.01
 • Rosegarden 12.04
 • Editor slika  Gimp 2.8.2
 • Celestia 1.6.1
 • Stellarium 0.11.3 
 • Nova verzija instalera za Debian Wheezy; pogledati uputstvo za instalaciju
 • Debian Wheezy uključuje 37000 paketa dostupnih za instalaciju
Preuzimanje instalacionih medija:

http://ftp.skolelinux.org/skolelinux-cd/wheezy/

Preporučujemo da obavezno pročitate korisničku dokumentaciju za Debian Edu 7.0, a tu su i Wiki stranice.