20. 4. 2013.

Debianov društveni ugovorVerzija 1.1 ratifikovana 26. aprila 2004. Nastavlja Verziju 1.0 ratifikovanu 5. jula 1997.
Debian, proizvođači sistema Debian, su stvorili Debianov društveni ugovor. Debianove smernice slobodnog softvera, u početku oblikovane kao skup obaveza koje ćemo sami poštovati, je zajednica slobodnog softvera usvojila kao osnovu za Open Source Definition.

Društveni ugovor sa Zajednicom slobodnog softvera

  1. Debian će ostati 100% slobodan
    Smernice koje koristimo za određivanje je li neki rad slobodan navodimo u dokumentu nazvanom The Debian Free Software Guidelines ili Debianove smernice slobodnog softvera. Obećavamo da će Debian sistem i sve njegove komponente biti slobodni prema tim smernicama. Podržavaćemo ljude koji razvijaju ili koriste i slobodne i neslobodne stvari na Debianu. Nikad nećemo sistem učiniti takvim da zahteva upotrebu neke neslobodne komponente.
  2. Vraćanje zajednici slobodnog softvera
    Kada budemo pisali nove delove Debian sistema, licenciraćemo ih na način konzistentan sa Debianovim smernicama slobodnog softvera. Napravićemo najbolji sistem koji možemo, kako bi se slobodna dela široko distribuirala i koristila. Komuniciraćemo stvari kao što su rešenja grešaka, poboljšanja i zahteve korisnika uzvodnim autorima programa uključenih u naš sistem.