30. 8. 2013.

Calligra kancelarijski paket


Calligra je naslednik KOfficea, KDE-ovog kancelarijskog paketa zasnovanog na KDE-ovoj tehnologiji. Međutim, Calligra je odavno prerasla definiciju kancelarijskog paketa te bi se sad mogla opisati kao ultimativni skup alata za stvaranje dokumenata.

U kategoriji kancelarijskih alata Calligra nudi Words (tekstualni procesor), Sheets (tablični proračuni), Stage (prezentacije), Plan (projektni upravnik), Kexi (vizuelni upravnik bazama), Flow (crtač dijagrama) i Braindump(voditelj beleški), dok kategorija grafičkih alata obuhvata Kritu (digitalno slikanje) i Karbon (vektorska grafika). Sa verzijom 2.6 u paketu dolazi novi alat za e-izdavaštvo, Author, pomoću koga je moguć izvoz dokumenata u sve prisutnije formate EPUB i EPUB2. Calligra dolazi u dva oblika: onom za klasične računare (Calligra Suite) i u onom za tablete (Calligra Active).

Calligrin pozadinski sistem (Calligra Office Engine) može se lako izdvojiti i koristiti u drugim proizvodima; npr. takva varijanta koristi se u Nokijinom kancelariskom paketu prisutnom na poznatom smartphoneu Nokia N9.Nekima će značiti što se Calligra – kao i sam Qt, a delom i KDE SC – može pokrenuti i na platformi Windows iako je taj port još uvek u eksperimentalnoj fazi. Glavna snaga ovog paketa njegova je konzistentnost i integracija jer je funkcionalnost jednog alata dostupna u drugima. Tako npr. sliku u Wordsu možete uređivati kao u Kriti, a tablicu kao u Sheetsu. Nakon ovog kratkog uvoda bio bi red i navesti što donosi novo izdanje Calligre.

Najveća je novost uvođenje već spomenutog Authora, aplikacije za izradu e-knjiga od koncepta do izdavanja. Author je prilagođena verzija Wordsa sa naglaskom na jednostavno pisanje i izdavaštvo, ili kako su programeri sami sročili: "Author je zamišljen za dve kategorije korisnika: Romanopisce koji proizvode dugačke tekstove s komplikovanim radnjama koje uključuju mnoge likove i scene, ali sa ograničenim formatiranjem. Autore knjiga koji žele iskoristiti prednosti e-knjiga u poredjenju sa klasičnim papirnatim knjigama.Author je sad jako sličan Wordsu, ali će se u daljem razvoju Calligre sve više razlikovati."

U starim kancelarijskim aplikacijama takođe ima novosti:Words donosi bolju statistiku o tekstu, poboljšani spell-checker, unapređeni opšti raspored i popravljene dijaloge. Sheets ima novi optimizator funkcija – Solver. Stage donosi novi animacijski okvir koji omogućuje korisnicima stvaranje i manipulaciju animacijama. Plan je dobio mnoge ispravke, ali i poboljšanja, pogotovo u delu za rasporede i grafikone. Kexi sada bolje uvozi i izvozi CSV datoteke, ima novu podršku za korisničko skladištenje podataka itd. Sve aplikacije sada imaju bolju podršku za Microsoftove Office formate, pogotovo OOXML, i bolji prikaz matematičkih izraza.

Izvor