10. 8. 2013.

DPL - mesečni izveštaj za julOvo je kratak sažetak izveštaja koji je objavio Lucas Nussbaum, aktuelni vođa projekta. Kao najvažnije za mesec jul i početak avgusta, može da se izdvoji sledeće:


  • Anketiranje novih saradnika
  • ITWire intervju
  • Registracija i zaštita Debian logoa
  • Ažuriranja delegacija
  • Debian predstavnici na GNOME savetodavnom odboru
  • Novi Debian revizori
  • Aktiva i tekuće transakcije
  • Dostupan DPL dnevnik aktivnosti (dan za danom)

O svemu detaljnije:

http://lists.debian.org/debian-devel-announce/2013/08/msg00002.html