13. 8. 2013.

DebConf13 u slikama


Ovde vidimo nekoliko fotografija koje mogu dočarati izvanredan ambijent u kome se odigrava ovogodišnji DebConf13.

Ko nije uspeo da prati sva predavanja i sesije u salama, može da baci pogled na sledeće linkove gde se nalaze snimci sa dešavanja koja su mogla da se vide u proteklim danima.


 http://meetings-archive.debian.net/pub/debian-meetings/2013/debconf13/

 http://blog.sesse.net/blog/tech/Debian/2013-08-12-14-54_hires_video_streams_from_debconf.htmlDodaj.rs                      Dodaj.rs

Dodaj.rs                   Dodaj.rs


Dodaj.rs                 Dodaj.rs