13. 9. 2013.

DPL - mesečni izveštaj za avgustOvo je kratak sažetak izveštaja koji je objavio Lucas Nussbaum, aktuelni vođa projekta. Kao najvažnije za mesec avgust i početak septembra, može da se izdvoji sledeće:

  • Utisci i snimljeni materijal sa DebConf-a
  • Aktivnosti u vezi sa novim saradnicima
  • Učešće u OpenZFS inicijativi
  • Razgovori oko statusa MariaDB i uključivanja na Debian
  • Outreach program za žene
  • Aktiva i tekuće transakcije
  • Zadaci DPL pomoćnika
  • Dostupan DPL dnevnik aktivnosti (dan za danom)

O svemu detaljnije: