17. 9. 2013.

Novosti Debian projekta - 16.09.13

Iz ovog najnovijeg izdanja Novosti Debian projekta, može se izdvojiti kao najvažnije:

Debian Women IRC sastanak

Grupa poznata kao Debian Women održala je IRC sastanak 7-og septembra sa glavnom temom o tome kako podstaći žene da se priključe Debian projektu.

Aktivnosti tima za novo izdanje

Niels Thykier, ispred tima koji radi na novom izdanju, poslao je izveštaj o nekim predlozima koji bi trebalo da poboljšaju razvojni ciklus za Jessie. Istovremeno, Jonathan Wiltshire uputio je poziv za određivanje ciljeva za naredno izdanje Debiana.

Redovan DPL izveštaj za avgust

Lucas Nussbaum, aktulni vođa projekta, objavio je redovan izveštaj o svojim aktivnostima za avgust i početak septembra. Pomenuo je status MariaDB u Debianu, učešće u OpenZFS inicijativi, Outreach program za žene, aktivnosti u vezi sa novim saradnicima itd.

Dostupan video materijal sa DebConf 13

Zahvaljujući izvanrednom radu DebConf video tima, dostupni su video zapisi sa mnogih sesija održanih na poslednjem DebConfu koji je održan u avgustu, u Švajcarskoj.

O svemu detaljnije na: http://www.debian.org/News/weekly/2013/16/