15. 9. 2013.

Određivanje ciljeva za Jessie

Tim koji stoji iza zvaničnog izdanja uputio je poziv programerima za podnošenje ciljeva koji bi bili usvojeni za naredno Debian izdanje sa kodnim imenom Jessie. Planirani ciljevi koji su bili predviđeni za Wheezy izdanje, ali nisu realizovani, mogu se reaktivirati u sledećem izdanju, ali je potrebno njihovo ponovno podnošenje. To je potrebno da bi se dobilo osiguranje o realnosti ciljeva, tj. da postoje programeri koji bi i dalje radili na tome.

Ciljevi koji se predlažu trebaju da budu konkretni, merljivi, dostižni, realni i blagovremeni. Kada se cilj predloži, potrebno je obrazovati viki stranicu sa kratkim opisom, detaljima u vezi zastupnika koji će sve to pratiti i načinom na koji će cilj biti ostvaren. Rok za podnošenje ciljeva za Jessie izdanje je 30. septembar 2013. godine, a posle toga će postojati kratak rok za prigovore. O svemu detaljnije na adresi:


http://lists.debian.org/debian-devel-announce/2013/09/msg00001.html