30. 4. 2014.

Dostupan je Serbian 2014.2Pošto je Debian za svoju stabilnu verziju objavio nadogradnju pod oznakom 7.5, dobijen je povod za oblikovanje još jedne Serbian ISO slike, koja će se voditi pod brojem 2014.2. Pored toga, urađene su i male izmene i poboljšanja u odnosu na prethodnu verziju. Na ovim najnovijim ISO slikama, izmene su sledeće:
  • Instalacija traje kraće jer su za tri pitanja urađeni podrazumevani odgovori
  • SMPlayer dolazi sa najnovijom verzijom 14.3
  • Dodate su Serbian ikone za start meni, a nalaze sa na putanji: /usr/share/icons
  • Skype je podrazumevano na ćirilici, a dostupna je i latinica
  • GIMP dolazi podešen sa režimom u jednom prozoru
Preporuke u vezi instalacije, kao i neki saveti su isti kao što su bili u ranijim objavama. Sa novom izmenom, instalacioni proces sa ručnim particionisanjem, sada traje nešto iznad osam minuta. 

Dostupna je za preuzimanje i verzija Serbian 2014.2 za starije računare, sa OpenBox upravnikom prozora.

Sledeće izdanje Serbian 2015 biće objavljeno u sličnom terminu kao matična distribucija Debian 8.