24. 4. 2014.

DPL - mesečni izveštaj za mart i početak aprilaNa početku svog izveštaja, Lucas Nussbaum, aktuelni vođa Debian projekta, zahvalio se na podršci i dobijanju poverenja za svoj drugi mandat. Kao najvažnije za mesec mart i početak aprila, može da se izdvoji sledeće:

  • Poziv za održavanje sprinta, pre ili posle narednog DebConf-a 2014.
  • Odobravanje Debian finansijske podrške (36000$) za održavanje DebConf 2014.
  • DebConf-u su i dalje potrebni sponzori, a informacije su na sponsors@debian.org
  • Organizacije koje upravljaju imovinom u ime Debian projekta
  • Stefano Zacchiroli izabran za člana odbora Open Source Initiative
  • Nastavlja se popunjavanje mesta u delegacijama
  • Aktiva i tekuće transakcije
  • Sastanci i planovi DPL pomoćnika
O svemu detaljnije: