5. 4. 2014.

pfSense – opensource firewall/router

pfSense je besplatna, open source  i na FreeBSD sistemu zasnovana, firewall i router platforma popularna zbog svoje pouzdanosti, preglednog i jasnog interfejsa i činjenice da uključuje brojne funkcionalnosti koje su karakteristične za komercijalne firewall/router proizvode. Projekat je nastao 2004 godine kao derivat m0n0wall projekta sa idejom da se od njega razlikuje po mogućnosti klasične instalacije na hard drajv računara i pokretanja sa njega. Naime, m0n0wall je embeded firewall softver koji se u potpunosti pokreće i izvršava u RAM memorij. 

Iza pfSense projekta sada stoji kompanija Electric Sheep Fencing, LLC koja uz besplatan proizvod nudi komercijalnu podršku u vidu pretplate na vreme obračunato u satima koje inžinjeri podrške mogu da posvete svojim klijentima. Osnovni paketi omogućuju 5 ili 10 sati profesionalne podrške sa raspoloživošću servisa 24 x 7 x 365, odnosno u vreme kada je klijentima to potrebno.

O kvalitetu i popularnosti pfSense-a jasno govori i cifra od preko milion preuzimanja od momenta publikovanja softvera, kao i široka oblast primene -  koristi se za zaštitu malih, kućnih, poslovnih i SBS mrežnih okruženja, kao i većih korporativnih okruženja i raznih organizacija. Bogata lista funkcionalnosti koja je dostupna u osnovnom pakovanju


IT Modul - ostatak teksta