6. 12. 2016.

КДЕ су
КДЕ су jе графичко прочеље за уникс наредбу su. Омогућава вам да покренете програм под другим корисником, задавши његову лозинку. КДЕ су ниjе повлашћен програм, већ користи системску su. КДЕ су има jедну додатну могућност: може опционо да памти лозинке уместо вас. Ако се ослоните на ово, за сваку наредбу треба само jеданпут да унесете лозинку.

Оваj програм jе намењен покретању из командне линиjе или из .десктоп фаjлова. Мада захтева корену лозинку кроз графички диjалог, пре jе мост између командне линиjе и ГУИ- jа него чисти ГУИ програм. Пошто се kdesu више не инсталира у $(kde4-config --prefix) /bin/ већ у kde4-conf ig --path libexec, и стога више ниjе у путањи (PATH), мораћете да jе покрећете помоћу $(kde4-config --path libexec) /kdesu.

Употреба КДЕ суа jе лака. Синтакса гласи: kdesu [-cнаредба ] [-d] [-fфаjл ] [-iиме-иконице ] [-n] [-pприоритет ] [-r] [-s] [-t] [-uкорисник ] [--noignorebutton] [--attachИД-прозора ] kdesu [генеричке-КДЕ-опциjе] [генеричке-КуТ-опциjе] Опциjе командне линиjе обjашњене су испод.

-c Задаjе да се наредба прослеђена као аргумент извршава под кореном. На пример, када пожелите да покренете нови менаџер фаjлова, унели бисте у одзивник: $(kde4-config --path libexec)/ kdesu -c dolphin.
-d Приказ исправљачких података
-f фаjл Ова опциjа омогућава ефикасно коришћење КДЕ суа у .десктоп фаjловима. Говори КДЕ суу да испита фаjл задат параметром фаjл : ако jе таj фаjл уписив за тренутног корисника, КДЕ су ће извршити наредбу под тим корисником; ако ниjе, наредба се извршава под задатим корисником (подразумевано jе то корен, root). Параметар фаjл обрађуjе се овако: ако почиње са / , узима се за апсолутну путању до фаjла; иначе, узима се за име глобалног КДЕ поставног фаjла.
-i име-иконице Задаjе иконицу за употребу у диjалогу лозинке. Можете задати само име без наставка.
-n Без памћења лозинке. Искључуjе кућицу Упамти лозинку у диjалогу лозинке.
-p приоритет Поставља вредност приоритета, на броj између 0 и 100: 0 значи наjнижи приоритет, а 100 наjвиши. Подразумевано jе 50.
-r Стварновременско распоређивање.
-s Зауставља демона КДЕ суа. Погледаjте Одељак 3.4. -t Укључуjе терминалски излаз. Такође искључуjе памћење лозинки. Ово умногоме служи у исправљачке сврхе; ако желите да покренете програм конзолног режима, употребите уместо овога стандардну su. -u корисник Иако jе наjчешћа примена КДЕ суа извршавање наредбе под кореном, можете задати било коjе корисничко име и одговараjућу лозинку.

Приручник за КДЕ су - комплетан текст