22. 12. 2016.

Заборављена root лозинка


Pretpostavimo da imate Linux distribuciju na kojoj ste zaboravili lozinku za root nalog. Bez root lozinke teško da možete da instalirate ili obrišete neki program ili pak da načinite bilo kakve izmene koje se tiču administracije sistema. Takođe, ne biste voleli da zbog ovog problema ponovo instalirate ceo operativni sistem pa se pitate da li postoji način da napravite novu root lozinku bez poznavanja postojeće. Odgovor na vaše pitanje je potvrdan.
Potrebno je da imate živu instalaciju (u obliku CD/DVD/USB) bilo koje Linux distribucije i da na njoj znate kako da pristupite konzoli. Podignite vaš live distro i uđite u konzolu. Sada morate da vidite koja se particija tvrdog diska podrazumevano montira kao root particija vaše Linux distribucije na kojoj ste zaboravili lozinku za root nalog. To možete da proverite pokretanjem komande:
fdisk -l
Za primer ćemo da uzmemo da je to particija /dev/sda1 . Strogo obratite pažnju da je /dev/sda1 samo primer, jer kod vas root particija može da bude i /dev/sda2 ili /dev/sda6 i slično. Sada trebate da napravite direktorijum na live sistemu u koji ćete montirati korenu particiju vašeg sistema sa tvrdog diska kojem želite da promenite root lozinku. Uzmimo da je to direktorijum /mnt/me. Ovaj direktorijum možete da napravite pokretanjem komande:
mkdir -p /mnt/me
Sada je vreme da montirate vašu root particiju sistema u direktorijum /mnt/me na sledeći način:
mount /dev/sda1 /mnt/me
Da biste se uverili da ste montirali pravu particiju, kucajte:
ls /mnt/me
Trebalo bi da dobijete stablo direktorijuma vaše root particije. Dakle trebalo bi da dobijete stavke kao što su: usr, var, home, etc, … Ako ste pogrešili i montirali pogrešnu particiju kucajte onda:
umount /mnt/me
kako biste demontirali tu pogrešnu particiju, zatim ponovo montirajte particiju za koju mislite da je root vašeg sistema. Kada ste sigurni da je montirana particija zapravo root particija vaše Linux distribucije na kojoj ste zaboravili lozinku za root nalog, potrebno je da zatim izvršite rerutiranje sa live u vaš sistem. Rerutiranje znači da ćete preći u okruženje vašeg sistema, dakle, moći ćete da koristite bilo koji program iz vašeg sistema baš kao da ste ga normalno pokrenuli, samo sa tom razlikom što ćete sada imati sve root privilegije. Da biste se rerutovali u vaš sistem kucajte:
chroot /mnt/me /bin/bash
Sada ste u vašem sistemu. Kada ste konačno pristupili vašem sistemu možete da podesite novu root lozinku tako što ćete da ukucate:
passwd root
Ponudiće vam da ukucate novu lozinku (karakteri koje budete kucali se neće videti). Kada ukucate novu lozinku pritisnite taster Enter da potvrdite izbor. Posao je gotov i sada je potrebno da samo demontirate korenu particiju komandom:
umount /mnt/me
i da zatim restartujete računar komandom: reboot
Sada izvadite CD/DVD ili USB uređaj sa koga ste podigli živi sistem a zatim uđite u vaš sistem sa novom root lozinkom koju ste malopre zadali.
Izvor: LiBRE! časopis