17. 3. 2017.

GUVCView za kameru


Za slobodne operativne sisteme postoji više programa za upravljanje web kamerama koji za vezu sa kamerama koriste gspca ili UVC drajvere. Među njima se svakako izdvaja GUVCView, GTK2 frontend za luvcview, koji ovom prilikom predstavljamo. Ima podršku za web kamere koje kontroliše UVC, dok na sajtu projekta stoji podatak da su podržani svi uređaji kompatibilni sa v4l2 standardom. GUVCView za snimanje zvuka koristi biblioteku portaudio koja pruža dosta različitih mogućnosti uz odlične performanse.
GUVCView se na sistem dodaje instalacijom paketa guvcview pomoću menadžera paketa distribucije koju koristite. Autor je obezbedio binarne DEB pakete (i386 i x86_64) za Debian/Ubuntu, a ukoliko nemate instalaciju, to možete obaviti i kompajliranjem izvornog kôda uobičajenom metodom CMMI. Pošto je namenjen hvatanju slike sa web kamere i njenom pakovanju u statične ili pokretne slike sa zvukom (video), program je smešten u odeljak menija okruženja Multimedia.
Interfejs je intuitivno organizovan u dva prozora, od kojih je jedan namenjen prikazu žive slike sa web kamere dok drugi služi za podešavanja većeg broja parametara statičnih slika, video zapisa i zvuka raspoređenih na tri kartice, bez ikakvih menija i statusne trake. Kartica Image controls, kao što joj i sam naziv govori, sadrži slajdere za podešavanje karakteristika slike (osvetljenost, kontrast, zasićenost, nijansa, balans bele, izoštravanje i dr.), koje se odnose kako na statične slike tako i na video zapise. Sledeća kartica Video & files omogućava izbor uređaja koji se kontroliše, što je zgodno ako treba upravljati s više kamera istovremeno. Za razliku od većine drugih programa ove namene, GUVCView nudi mogućnost izbora učestalosti snimljenog video materijala (15 ili 30 fps), rezolucije slike (1280 x 1024, 640 x 480 ili niže), naziva datoteke i formata statične slike (JPG, PNG, BMP ili RAW), te naziva datoteke video zapisa, kodeka (podržani su MJPEG, MPEG, FLV, WMV, MPEG4 i drugi), video formata (AVI ili MKV) i nekog od šest filtera (mirror, mono i dr.). Davanje naziva datotekama može biti automatizovano brojačem. Kada je zvuk u pitanju, na kartici Audio moguće je isključiti snimanje zvuka za video zapise, izabrati zvučni uređaj sa kog se zvuk „hvata”, te učestalost, broj kanala i audio format (podržani su PCM i MP2). Kao i kod video komponente, i za zvuk postoji nekoliko filtera (eho, reverberacija itd.). Na dnu prozora smešteno je pet velikih dugmadi koja služe za hvatanje snimka statične slike, snimanje video zapisa, čuvanje i otvaranje ranije snimljenih profila sa prepodešenim postavkama, te zatvaranje programa.
Prilikom testiranja najnovije verzije i pravljenja najegzotičnijih kombinacija postavki na 64-bitnom Kubuntuu 9.10, GUVCView smo uspeli da „ubijemo” jedino aktiviranjem filtera za zvuk Ducky, dok svi ostali zvučni i video filteri valjano rade svoj posao. Pojedine kombinacije video kodeka i formata daju datoteku bez video komponente, što može biti i posledica izostanka podrške za konkretni video kodek u samom video plejeru. U svakom slučaju, uz malo eksperimentisanja lako se dolazi do idealne kombinacije koja može dati veoma dobre rezultate. Ako to ranije već niste učinili, pravi je trenutak da probate GUVCView.