16. 3. 2017.

Vraćanje Grub2
Potreban vam je Live CD od nekog distroa koji je novijeg datuma. Kada pokrenete Live CD, otvorite terminal i odradite sledeću proceduru:
A. Prvo, morate da saznate na kojoj particiji je instaliran vaš ciljani Linux sistem:
sudo fdisk -l
(Kao primer, neka to bude "sda5")
B. Sada moramo montirati ovu particiju:
sudo mount /dev/sda5 /mnt
Gde je "sda5" particija gde ste instalirali vaš Linux operativni sistem. U vašem slučaju može biti i "sda1", "sdb3"...
C. Instalirajte GRUB na particiju koju ste montirali:
sudo grub-install --root-directory=/mnt/ /dev/sda
Važno: Obratite pažnju da je to "/dev/sda", a ne "/dev/sda5". "SDA" je hard disk na kojem je instaliran vaš Linux!
D. Uradite restart
E. Prethodni Grub2 unosi su uklonjeni, pa treba pokrenuti sledeću komandu da ih povratite:
sudo update-grub