1. 5. 2018.

Како спаковати сопствени .deb пакет


На једноставном примеру биће приказано образовање сопственог .deb пакета. Рецимо да сте направили пакет икона прилагођен вашим потребама и сада желите да га  спакујете у .deb формат, да би био лако доступан за инсталирање на бројним дистрибуцијама. Поступак који следи је исти за случај да желите да преправите нечији већ постојећи пакет и искористите благодети које нам пружа слободни софтвер.

У вашем домаћем фолдеру креирајте нови под именом нпр. abcd-icon-theme_1.0.0_all. За случај да пакет припремате за 64-битну архитектуру, уместо наставка _all, стајало би _amd64, а за 32-битну архитектуру _i386. Сада у том фолдеру креирајте два нова, под именима: DEBIAN и usr. У Фасцикли usr креирајте нову под именом share, а у њој две нове под именима doc и icons. У icons стављате фолдер који ће носити име вашег пакета са иконама, у овом случају: Abcd. У фолдеру doc направите нови фолдер под именом abcd-icon-theme, а он треба да садржи два текстуална документа: changelog и copyright. За пробу, ова два фајла могу остати празна, а њихови називи говоре о томе шта би требало да садрже.

Враћамо се фолдеру DEBIAN у коме је потребно креирати текстуални фајл под именом control. Oн треба да садржи податке који ће бити видљиви преко пакет менаџера или одговарајуће команде. У нашем случају, овај текстуални фајл би могао да изгледа овако:

Package: abcd-icon-theme
Version: 1.0.0
Architecture: all
Maintainer: Srećko_Šojić <s_sojic@mail.com>
Installed-Size: 22410
Depends: dpkg
Section: gnome
Priority: optional
Description: Icon theme 

Фасцикла DEBIAN треба да садржи и фајл контролне суме, а до њега ћемо доћи употребом терминала. Потребно је "ући" у фолдер са командом: cd /home/vašuser/abcd-icon-theme_1.0.0_all/ и онда извршити образовање контролног фајла са наредбом:
find . -type f ! -regex '.*.hg.*' ! -regex '.*?debian-binary.*' ! -regex '.*?DEBIAN.*' -printf '%P ' | xargs md5sum > DEBIAN/md5sums
Пошто смо завршили са формирање свих потребних фајлова, остаје нам да креирамо наш .deb пакет.  У терминалу се вратите у домаћи фолдер и унесите команду:
dpkg-deb --build abcd-icon-theme_1.0.0_all
То би било све, добијени пакет можете инсталирати командом: dpkg -i /putanja/do/abcd-icon-theme_1.0.0_all.deb.