18. 5. 2018.

Preuzimanje YouTube fajlova preko terminala

Uz pomoć YouTube-dl alatke moguće je jednostavno preuzimati audio/video fajlove sa najpoznatijih servisa kao što su YouTube, Dalmotion, Google Video, Photobucket, Instagram, Facebok, Metacafe, Yahoo itd. Preduslov je da imate instaliran paket youtube-dl koga ćete lako pribaviti na svim poznatijim distribucijama, uz pomoć upravnika paketa koji koristite. Pošto ste izvršili instalaciju, pokrenitte terminal i unesite komandu sa određenim video linkom sa odabranog servisa. Kao primer:

youtube-dl https://www.youtube.com/watch?v=oq_R27IYa0w

Navedena komanda će preuzeti video fajl sa maksimalnom rezolucijom koja je ponuđena. Ako želite da vidite koji su formati i veličine dostupni za preuzimanje, unesite naredbu:

youtube-dl -F https://www.youtube.com/watch?v=oq_R27IYa0w

Pojaviće se sličan izlaz:

[info] Available formats for oq_R27IYa0w:
format code  extension  resolution note
139          m4a        audio only DASH audio   50k , m4a_dash container, mp4a.40.5@ 48k (22050Hz)
140          m4a        audio only DASH audio  129k , m4a_dash container, mp4a.40.2@128k (44100Hz)
160          mp4        256x144    DASH video  108k , avc1.4d400b, 10fps, video only
133          mp4        426x240    DASH video  242k , avc1.4d400c, 10fps, video only
134          mp4        640x360    DASH video  284k , avc1.4d4016, 10fps, video only
135          mp4        854x480    DASH video 1155k , avc1.4d4014, 10fps, video only
136          mp4        1280x720   DASH video 2310k , avc1.4d4016, 10fps, video only
137          mp4        1920x1080  DASH video 2365k , avc1.640028, 10fps, video only
17           3gp        176x144    small , mp4v.20.3, mp4a.40.2@ 24k
36           3gp        320x180    small , mp4v.20.3, mp4a.40.2
43           webm       640x360    medium , vp8.0, vorbis@128k
18           mp4        640x360    medium , avc1.42001E, mp4a.40.2@ 96k
22           mp4        1280x720   hd720 , avc1.64001F, mp4a.40.2@192k (best)

Ako vam za preuzimanje odgovara opcija pod oznakom 22, naredba glasi:

youtube-dl -f 22 https://www.youtube.com/watch?v=oq_R27IYa0w

Ako želite da preuzmete samo zvučni deo istog fajla, unesite u terminal:

youtube-dl -x https://www.youtube.com/watch?v=oq_R27IYa0w

Korisnici mogu vršiti i preuzimanje više video fajlova, a za to je potrebno kreirati tekstualni fajl u koji treba uneti pojedinačne linkove. Naredba glasi:

youtube-dl -a putanja/do/youtube_links.txt