1. 9. 2018.

Vokoscreen za snimanje desktopaVokoscreen je dobro osmišljena aplikacija koja korisnicima može kvalitetno poslužiti da bi snimili dešavanja na svom desktopu, posebno ako žele napraviti video uputstva, sa mogućim učešćem veb kamere. Interfejs programa je baš onakav treba da bude, pa verujemo da i neiskusni korisnici neće imati problem sa njegovom upotrebom. Vokoscreen je dostupan u riznicama većine poznatijih distribucija i prilikom instalacije će dobaviti sve potrebne zavisnosti. Program je preveden na srpski jezik.

Nakon što ste instalirali i pokrenuli aplikaciju, pojaviće se jednostavan prozor sa šest kartica. Na prvoj se nalaze podešavanja u vezi prikaza i prostora za snimanje, na drugoj su audio postavke, a na trećoj se određuju video parametri. Na četvrtoj kartici unose se putanje za urađeni fajl, plejer i snimač, na petoj se podešava veb kamera, dok poslednja kartica donosi informacije o matičnoj strani, izvornom kodu, prevodu, donacijama itd. 

Pošto su ostala podešavanja jednostavna, posebno se treba obratiti pažnja na karticu sa određivanjem video parametara. Podrazumevana podešavanja koja se mogu videti na drugoj slici, proizvode video klip sa vrlo dobrim kvalitetom, a na korisnicima je da probaju i drugačije opcije, da bi dobili proizvod koji odgovara njihovim zahtevima. Ako nekome zatreba video ovog tipa, potrebno je aktivirati veb kameru na petoj kartici i uključiti odgovarajući audio na drugoj. Program se na testiranjima pokazao kao pouzdan i stabilan, pa ako već nemate adekvatan softver za ovu namenu, preporučujemo da mu date priliku da se pokaže.


https://github.com/vkohaupt/vokoscreen