29. 9. 2018.

Ažuriranje: Septor 2018.4Prema planiranim aktivnostima, izvršeno je ažuriranje ISO slike na verziju 2018.4, a izmene u novom izdanju su sledeće:

   - Upotrebljen je kernel iz testing riznice, pod oznakom 4.18
   - Ažuriran je Tor pregledač i sada je zasnovan na verziji Firefox-esr 60.2
   - Poboljšana je podrška za čitače smart kartica
   - Popravljena je funkcionalnost za tačped


                  Septor-2018.4-amd64.iso   (signature)  (md5sum)