24. 9. 2018.

Debian: Formatiranje swap particije


Već smo obrađivali temu o izmenjenom UUID za swap particiju, problemu koji se može pojaviti ako imate više Linuks operativnih sistema na računaru. Postupak koji sledi pokazuje kako da nova Debian instalacija ne napravi neželjene izmene na postojećoj, zajedničkoj swap particiji. Kao na prvoj priloženoj slici, potrebno je uraditi dupli klik na swap particiju.
Otvoriće nam se prikaz sa druge slike, gde trebamo uraditi dupli klik na prvu stavku: Use as: swap area. Kada se otvori novi prozor, potrebno je kliknuti na poslednju prikazanu opciju: do not use the partition. Dobićemo prikaz sa četvrte slike, što znači da swap particija neće biti korišćena tokom particionisanja i dalje instalacije. Sledi: Done setting up the partition.