15. 5. 2013.

Debian na međunarodnoj svemirskoj staniciIako je i ranije na medjunarodnoj svemirskoj stanici bio u upotrebi Linux, sada se dogodila migracija svih prenosnih računara sa Windows XP-a na Debian 6.0. Laptopovi se koriste za obavljanje svakodnevnih zadataka i deo su računarske mreže OpsLan.

Keith Chuvala, vodja NASA tima Laptops and Network Integrations, u saradnji sa Linux Fondation izvršio je prebacivanje prenosnih računara. Kao razlog za prelazak sa Windowsa na Debian, Chuvala je naveo: Preneli smo ključne funkcije sa Windowsa na Linux jer nam je potreban stabilan i pouzdan operativni sistem koji će nam omugućiti kontrolu na nivou cele ustanove.