8. 5. 2013.

Paketi


Uvodne napomene

Svi paketi uključeni u službenu Debian distribuciju su slobodni prema Debian smernicama slobodnog softvera. To osigurava slobodno korišćenje i redistribuciju paketa i njihovog potpunog izvornog koda. Službena Debian distribucija je ono što se nalazi u main sekciji Debian arhive.
Kao uslugu korisnicima, takođe pružamo pakete u odvojenim sekcijama koje se ne mogu uključiti u main distribuciju ili zbog ograničavajućih licenci ili zbog zakonskih problema. Te sekcije su:
Contrib
Pakete u ovom delu je vlasnik autorskih prava slobodno licencirao, ali oni zavise o drugim programima koji nisu slobodni.
Non-Free
Paketi u ovom delu imaju neki problematičan uslov licence koji ograničava korišćenje ili redistribuciju programa.
Primetite kako se isti paketi mogu pojaviti u više distribucija, ali s različitim brojevima verzija.