12. 5. 2013.

Kako nadograditi Debian?


Pošto se u statistici pretrage vidi svakodnevni upit na srpskom: kako nadograditi Debian, evo jednostavnog odgovora. Imate na desktopu ili serveru Debian Squeeze i vreme je za migraciju na novu verziju. Potrebno je dosadašnje riznice nadograditi na nove i to treba uraditi preko tekst editora. 

Ako imate instaliran Gnom i Gedit komanda je:
gksu gedit /etc/apt/sources.list

Ako ste na KDE-u:
kdesu kate /etc/apt/sources.list

To može da se sprovede i iz terminala:
su
nano /etc/apt/sources.list

Riznice za Squeeze:
deb http://http.us.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free
deb-src http://http.us.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free

deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free

Treba zameniti riznicama za Wheezy:
deb http://http.us.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free
deb-src http://http.us.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free

deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free

Onda slede komande:
apt-get update
apt-get upgrade 
apt-get dist-upgrade

Ako se pojavi nekakva manja greška, uraditi:
apt-get -f install
Onda ponovo komanda:
apt-get dist-upgrade

Posle toga, sve bi trebalo da radi dobro. Možete da pogledate i zvaničnu dokumentaciju.