19. 5. 2013.

Sistem praćenja bagova
Debian ima sistem praćenja bagova (eng. bug tracking system, BTS) u kome evidentiramo detalje bagova koje su prijavili korisnici i programeri. Svakom bagu se dodeljuje broj i čuva se dok se ne označi kao rešen.

Kako prijaviti bag u Debianu

Zasebna stranica sadrži uputstva i savete o tome kako prijaviti bag ako naiđete na probleme sa Debianom.

Dokumentacija sistema praćenja bagova

Kompletan tekst