11. 6. 2013.

Novosti Debian projekta - 10.06.13

Iz ovog najnovijeg izdanja Novosti Debian projekta može se izdvojiti kao najvažnije:

Dobrodošlica za Debian GSoC studente

Debian projekt sa ponosom najavljuje da je 16 studenata prihvaćeno za učešće na programu Google Summer of Code i koji će raditi na poboljšanju Debiana. Ovo je najveći broj studenata od kada je Debian uzeo učešće u ovom programu.

Outreach program za žene

Mònica Ramírez Arceda objavila je rezultate učešća Debiana u programu Outreach za žene. Pošto se program Outreach organizuje dva puta godišnje, Monica je otvorila diskusiju o daljem učešću Debiana sa pozivom na aktiviranje što više volontera.

DPL izveštaj

Lucas Nussbaum dostavio je svoj mesečni izveštaj za maj kao vodja projekta. Izmedju ostalog, Lucas je podsetio na predstojeći DebConf koji će se održati u Švajcarskoj, kao i na aktivnosti oko upotrebe Debian žiga. Takodje, pomenuti su i zahtevi za oficijelnim Debian slikama za cloud infrastukturu i ideje koje su mogle čuti u DPL kampanji.

Ostale novosti:

http://www.debian.org/News/weekly/2013/12/