7. 10. 2013.

Automatsko uklanjanje paketa iz testingaU ime tima koji stoji iza realizacije Jessie izdanja, najavljeno je uklanjanje pojedinih paketa sa kritičnim bagovima kako bi se time smanjio broj paketa koje treba ispraviti do oslobađanja nove verzije. Takođe je naglašeno da su svakako poželjnije ispravke problematičnih paketa i da se uklanjanje primenjuje samo kao krajnja mera. Paketi koji imaju RC bagove i  nalaze se u testing i unstable riznicama, a nemaju skore aktivnosti u poslednjih 14 dana, biće na proveri za uklanjanje.

Ako su paketi na listi poznatoj kao key packages, oni će biti isključeni iz automatskog uklanjanja, kao i paketi koji imaju reverse zavisnosti u testingu. Paketi koji se uklone iz testinga, mogu biti vraćeni kada se RC bagovi isprave i tada važe pravila kao i za druge pakete. U većini slučajeva, povratak u testing se očekuje posle desetak dana. Vredi zapamtiti da se paketi koji su isključeni sa automatskog uklanjanja mogu još ručno ukloniti iz testinga.

Više informacija:

http://lists.debian.org/debian-devel-announce/2013/09/msg00006.html