15. 10. 2013.

Novosti Debian projekta - 14.10.13


Iz ovog najnovijeg izdanja Novosti Debian projekta, može se izdvojiti kao najvažnije:

Debian Outreach program za žene

U nastojanju da što više žena privuče prema FOSS-u, Debian  je odlučio na učestvuje u programu Outreach iza koga stoji GNOME fondacija. Projekat je sličan onome što smo videli na Google Summer of Code, samo što nije obaveza da u tome učestvuju samo studenti, kao i da dolaze u obzir radovi van kodiranja, kao što su dizajn, prevođenje, ispravka bagova itd. Već postoje ponude sponzora za finansiranje učešća za Debian, a o tome možete pratiti na sledećoj adresi.

Izveštaj DPL-a za mesec septembar

U poslednjem izveštaju kao najvažniji delovi pominju se: poziv za pomoć za Debian Archive Kit i debbugs programere, kao i planirane aktivnosti oko Outreach programa za žene. Tu su još i jedan intervju koji je dao vođa Debian projekta, kao i njegov govor na Open World Forumu.

Debian iza najvećeg sajta u Švedskoj

Royal Pingdom objavio je članak o tehnologiji koja stoji iza Aftonbladet.se, kao glavne komponente švedskog časopisa Aftonbladet. Sa tri miliona jedinstvenih poseta i petnaest TB protoka svaki dan, Aftonbladet je najveći sajt u Švedskoj. Za svoju infrastrukuru, poznati časopis koristi Debian na svojim serverima.

Ostale vesti

Kao ostale vesti, mogu se pomenuti još: aktivnosti oko automatskog uklanjanja paketa iz testing riznice, kao i realizacija druge nadogradnje za stabilno Debian Wheezy izdanje. Od 12. oktobra za korisnike je dostupna verzija sa kodnim brojem 7.2.