8. 6. 2014.

Dostupan je LiBRE! 25Dostupan je za preuzimanje junski broj časopisa LiBRE! pod rednim brojem 25. Sadržaj ovog izdanja, pored redovne rubrike LiBRE! vesti, donosi sledeće teme:

Puls slobode
Ugovor Republike Srbije sa Microsoftom (6.deo): FLOSS u preduzećima
Temelj sazdan od FLOSS-a
Predstavljamo
Gentoo
LibGDX „Java game development framework” (1. deo)
Kako da…?
Uvod u programski jezik C (3. deo)
Unit tests i JUnit
Oslobađanje
Uticaj matematike na nastanak i temelje računarstva (1.deo)
Slobodni profesionalac
Vaš posao, open-source posao (2. deo)
Internet mreže i komunikacije
OpenSSL: sigurnost ili pretnja
Apache Lucene – Korak do Google-a (5. deo)