11. 6. 2014.

Novosti Debian projekta - 9.6.14


Iz ovog najnovijeg izdanja Novosti Debian projekta, može se izdvojiti kao najvažnije:

  • Izbor za zvanični logo za DebConf 15 koji će se održati u Nemačkoj
  • Mate tim objavio da je njihovo okruženje pod oznakom 1.8 stiglo u zvanične riznice
  • Antonio Terceiro na svom blogu objavio je detalje projekta o kontinuiranim integracijama
  • Vesti od strane programera pod brojem 35
  • Nastavlja se popunjavanje delegacija i timova
  • 31.maja prijavljen je bag pod rednim brojem 750 000
  • Registrovani su novi održavatelji u Debian projektu