1. 8. 2014.

Debian Jessie: Trenutno stanje bagova
Kao i ranijih godina, možemo da pratimo trenutno stanje sa bagovima na Ričardovom blogu. Naravno, radi se o statistici koja se odnosi na aktuelno Debian razvojno izdanje, sa kodnim imenom Jessie. U ukupnom zbiru broj bagova iznosi 1511. Za nas je interesantan drugi broj, tj. onaj koji treba da postane nula pre konačne objave novog izdanja, a on u ovom trenutku iznosi 431. Ovaj broj je podeljen u dve veće kategorije:

Bagovi koji se javljaju u Jessie i unstable: 383. Od ovog broja, 44 su označeni kao zakrpa i potreban je njihov pregled pre otpremanja. 20 bagova je označeno kao da su ispravljeni, ali to nije evidentirano zbog tehničkih problema. 

Kada se primene gornje cifre, ostaje 319 bagova koji se vode kao nerešeni u ovom trenutku i koji čekaju ispravke. 

Bagovi koji postoje samo u Jessie: 48. Radi se o bagovima koji su popravljeni u unstable riznici, ali još uvek nisu migrirali u testing (Jessie).

Više informacija: Richard Hartmann blog