3. 6. 2018.

Инсталација .deb пакета преко терминала
Инсталација .deb пакета, преко командне линије, углавном се врши на три начина, а исти поступак се може применити и на Debian дериватима. За инсталацију ће нам послужити пакет curlew, a први пример се односи на употребу команде dpkg, која се уноси са администативним привилегијама.

За инсталацију:

dpkg -i /home/user/curlew_0.2.4-1_all.deb

Уколико се установи недостатак зависности, покренути:

apt-get install -f

За брисање пакета користе се наредбе:

dpkg -r curlew          (уклањање пакета)

dpkg --purge curlew        (уклањање пакета са конфигурационим фајловима)

Други начин исталације и уклањања пакета односи се на употребу команде apt, a више о важнијим наредбама можете пронаћи овде.За инсталацију се користи:

apt install /home/user/curlew_0.2.4-1_all.deb

За уклањање пакета користе се наредбе:

apt remove curlew       (уклањање пакета)

apt purge curlew         (уклањање пакета са конфигурационим фајловима)

Трећи начин инсталације могућ је преко алата gdebi, а његовом употребом биће истовремено разрешени и зависни пакети који су потребни за одређени софтвер. Инсталација се извршава наредбом:

gdebi /home/user/curlew_0.2.4-1_all.deb

За уклањање пакета инсталираних преко команде gdebi, могу се користити команде dpkg и apt.