14. 6. 2018.

Dostupna je edicija Septor 2018


Novi saradnici na projektu obično donesu nove ideje, pa nije redak slučaj da to na kraju ima za rezultat novi proizvod. Distribucija Septor koji danas predstavljamo je upravo takav produkt i njen glavni fokus je poboljšanje bezbednosti i privatnosti na internetu, a oblikovana je prema prosečnom korisniku. Glavna karakteristika koja bi se mogla pripisati našem novom proizvodu je obavljanje saobraćaja preko Tor mreže, koja u sadašnjem vremenu važi kao jedan od najsigurnijih načina komunikacije na internetu. Za nedovoljno upućene, radi se o sistemu za rutiranje saobraćaja preko brojnih posrednika koji se određuju i smenjuju nasumično u okviru projektovanog vremenskog intervala. Kada se povežete na Tor mrežu, tamo vas očekuju mnogobrojni mrežni čvorovi sa svih delova naše planete, koji će služiti za prijem, prenos i otpremu korisničkih podataka.

Kao osnova za obrazovanje operativnog sistema korišćen je Debian (Stretch) u svojoj stabilnoj verziji, sa KDE grafičkim okruženjem. Distribucija se može koristiti preko live režima, uz pomoć usb medija ili instalirana klasično na hard disk. U skladu sa projektnim zadatkom, za preinstalirani sofver odabrane su aplikacije za koje smo smatrali da su adekvatne za distribuciju ovakvog tipa. Pored Tor veb pregledača, tu se nalazi i Thunderbird, klijent elektronske pošte sa TorBirdy ekstenzijom. U meniju se mogu pronaći alati koji služe za upravljanje sertifikatima, za brisanje metapodataka, upravljanje ključevima i digitalno potpisivanje. Tu su i zaštitni zid, bezbedniji klijenti za razmenu poruka, kao i OnionShare servis za anonimno deljenje fajlova preko Tor mreže. Kompletan spisak programa izgleda ovako:
  • Dolphin i KFind za upravljanje i pretragu fajlova
  • Synaptic i Gdebi za upravljanje i instalaciju softvera
  • Grafika / Multimedija: GIMP, Gwenview. VLC, K3b, Guvcview
  • Кancelarija: LibreOffice, Kontact, КOrganizer, Okular, Kwrite, Kate
  • Internet: Tor pregledač, Thunderbird, CoyIM, Ricochet IM, Konversation, Akregator, OnionShare
  • Alati: Gufw, Konsole, Ark, Sweeper, Kcalc, KGpg, Kleopatra, MAT, KWallet, VeraCrypt
Ako ste novajlija na Linuksu, instalacioni proces je jednostavan i traje oko 10 minuta, a ovde možete da pročitate kako se pripremaju mediji za instalaciju. Grafički interfejs instalacionog postupka podrazumevano je podešen na engleski jezik, a to se može promeniti već na prvom koraku. Ako do sada niste videli kako izgleda instalacija, možete je pogledati u slikama, a dostupan je i video materijal.

                  

Kada vam se podigne tek instalirani operativni sistem, obratite pažnju da se promena tastature vrši prečicom Ctrl+Shift, a podešene su kombinacije: us i rs (latinica). Takođe, sistem je podešen da se administrativni pristup dobija komandom, npr.: kdesu dolphin ili kdesu systemsettings5, a za GTK aplikacije: gksu synaptic. Desktop efekti su podrazumevano podešeni i pokreću se pritiskom na tastere F10, F11 i F12. Tema za diskusiju postoji na MyCity forumu. Ako se nekome dopada dizajn i želi da ga vidi na već postojećem sistemu, temu može pronaći u našoj riznici.
                                            Septor-2018.4-amd64.iso   (signature)  (md5sum)