Septor


Distribucija Septor je klasičan Debian derivat kome je glavni projektni zadatak poboljšanje bezbednosti i privatnosti na internetu, a njeno oblikovanje je prilagođeno prosečnom korisniku. Glavna karakteristika koja bi se mogla pripisati ovom proizvodu je obavljanje saobraćaja preko Tor mreže, koja u sadašnjem vremenu važi kao jedan od najsigurnijih načina komunikacije na internetu. Za nedovoljno upućene, radi se o sistemu za rutiranje saobraćaja preko brojnih posrednika koji se određuju i smenjuju nasumično u okviru projektovanog vremenskog intervala. Kada se povežete na Tor mrežu, tamo vas očekuju mnogobrojni mrežni čvorovi sa svih delova naše planete, koji će služiti za prijem, prenos i otpremu korisničkih podataka. Prijemni računar obavlja zadatak skrivanja IP adrese korisnika i šalje šifrovani paket ka prenosnom čvoru, koji će dodati svoj deo enkripcije i proslediti ga ka izlaznom čvoru. Izlazni računar će dovršiti zadatak dešifrovanjem paketa i slanjem serveru u svoje ime, a ne u ime realnog pošiljaoca.

Kao osnova za obrazovanje operativnog sistema korišćen je Debian (Stretch) u svojoj stabilnoj verziji, sa KDE grafičkim okruženjem. Distribucija se može koristiti preko live režima, uz pomoć usb medija ili instalirana klasično na hard disk. U skladu sa projektnim zadatkom, za preinstalirani sofver odabrane su aplikacije za koje se smatra da su adekvatne za distribuciju ovakvog tipa. Pored Tor veb pregledača, tu se nalazi i Thunderbird, klijent elektronske pošte sa TorBirdy ekstenzijom. U meniju se mogu pronaći alati koji služe za upravljanje sertifikatima, za brisanje metapodataka, upravljanje ključevima i digitalno potpisivanje. Tu su i zaštitni zid, bezbedniji klijenti za razmenu poruka, kao i OnionShare servis za anonimno deljenje fajlova preko Tor mreže. Kompletan spisak programa izgleda ovako:
Ako ste novajlija na Linuksu, instalacioni proces je jednostavan i traje oko 10 minuta, a ovde možete da pročitate kako se pripremaju mediji za instalaciju. Grafički interfejs instalacionog postupka podrazumevano je podešen na engleski jezik, a to se može promeniti već na prvom koraku. Ako do sada niste videli kako izgleda instalacija, možete je pogledati u slikama, a dostupan je i video materijal.

                  


Kada vam se podigne tek instalirani operativni sistem, obratite pažnju da se promena tastature vrši prečicom Ctrl+Shift, a podešene su kombinacije: us i rs (latinica). Takođe, sistem je podešen da se administrativni pristup dobija komandom, npr.: kdesu dolphin ili kdesu systemsettings5, a za GTK aplikacije: gksu synaptic. Desktop efekti su podrazumevano podešeni i pokreću se pritiskom na tastere F10, F11 i F12. Teme za diskusiju postoje na Reddit i MyCity forumu. Ako se nekome dopada dizajn i želi da ga vidi na već postojećem sistemu, temu može preuzeti u zvaničnoj riznici.                                    Septor-2018.4-amd64.iso   (signature)  (md5sum)