Septor


Distribucija Septor je klasičan Debian derivat kome je glavni projektni zadatak poboljšanje bezbednosti i privatnosti na internetu, a njeno oblikovanje je prilagođeno prosečnom korisniku. Glavna karakteristika koja bi se mogla pripisati ovom proizvodu je obavljanje saobraćaja preko Tor mreže, koja u sadašnjem vremenu važi kao jedan od najsigurnijih načina komunikacije na internetu. Za nedovoljno upućene, radi se o sistemu za rutiranje saobraćaja preko brojnih posrednika koji se određuju i smenjuju nasumično u okviru projektovanog vremenskog intervala. Kada se povežete na Tor mrežu, tamo vas očekuju mnogobrojni mrežni čvorovi sa svih delova naše planete, koji će služiti za prijem, prenos i otpremu korisničkih podataka. Prijemni računar obavlja zadatak skrivanja IP adrese korisnika i šalje šifrovani paket ka prenosnom čvoru, koji će dodati svoj deo enkripcije i proslediti ga ka izlaznom čvoru. Izlazni računar će dovršiti zadatak dešifrovanjem paketa i slanjem serveru u svoje ime, a ne u ime realnog pošiljaoca.

               

Kao osnova za obrazovanje operativnog sistema korišćen je Debian, sa KDE grafičkim okruženjem. Distribucija se može koristiti preko live režima, uz pomoć usb medija ili instalirana klasično na hard disk. U skladu sa projektnim zadatkom, za preinstalirani sofver odabrane su aplikacije za koje se smatra da su adekvatne za distribuciju ovakvog tipa. Pored Tor veb pregledača, tu se nalazi i Thunderbird, klijent elektronske pošte sa TorBirdy ekstenzijom. U meniju se mogu pronaći alati koji služe za upravljanje sertifikatima, za brisanje metapodataka, upravljanje ključevima i digitalno potpisivanje. Tu su i zaštitni zid, bezbedniji klijenti za razmenu poruka, kao i OnionShare servis za anonimno deljenje fajlova preko Tor mreže. Kompletan spisak programa izgleda ovako:


Ako ste novajlija na Linuksu, instalacioni proces je jednostavan i traje oko 10 minuta, a ovde možete da pročitate kako se pripremaju mediji za instalaciju. Grafički interfejs instalacionog postupka podrazumevano je podešen na engleski jezik, a to se može promeniti već na prvom koraku. Ako do sada niste videli kako izgleda instalacija, možete je pogledati u slikama, a dostupan je i video materijal.
     
Za koreni (root) pristup fajlovima, dostupna je ikona u meniju. Desktop efekti su podrazumevano podešeni i pokreću se pritiskom na tastere F10, F11 i F12. Ako se nekome dopada dizajn i želi da ga vidi na već postojećem sistemu, temu može preuzeti u zvaničnoj riznici.                                                      Preuzimanje