25. 1. 2014.

DPL - mesečni izveštaj za decembar
Ovo je kratak sažetak izveštaja koji je objavio Lucas Nussbaum, aktuelni vođa Debian projekta. Kao najvažnije za mesec decembar i prvu polovinu januara, može da se izdvoji sledeće:

  • Ažurirani su sastavi nekoliko delegacija (za sledeće izdanje, sistem administratori, pres tim itd.)
  • Javne diskusije koje je DPL otvorio ili učestvovao (razne delegacije, servisi, infrastruktura itd.)
  • Status tima za organizaciju događaja
  • Transfer autorskih prava za Debian saradnike
  • Aktiva i tekuće transakcije
  • Sastanci i planovi DPL pomoćnika
  • Sledeći izbori za vođu Debian projekta
O svemu detaljnije:


Dodatna vest:

Naredno izdanje Debian Wheezy 7.4 planirano je za 8. februar, dok se nadogradnja za Squeeze 6.0.9 očekuje 15.februara