10. 1. 2014.

Novosti Debian projekta - 6.1.14









Iz ovog najnovijeg izdanja Novosti Debian projekta, može se izdvojiti kao najvažnije:

SteamOS, igrački orijentisan Debian derivat

Mini-DebConf u Pnom Penu

Mini-DebConf u Barseloni

Greens/EFA grupa u Evropskom parlamentu će koristiti Debian za enkripciju e-pošte

Lista poznatih Debian saradnika je sada na adresi: http://contributors.debian.org

Izveštaj vođe projekta za novembar

Izveštaj tima za naredno stabilno izdanje

DebianEdu intervjui

Stabilno izdanje Debian dobilo treću nadogradnju 7.3