22. 2. 2014.

Skype (Linux) na srpskom jezikuDostupan je srpski prevod za Skype koji se koristi na GNU/Linux operativnom sistemu. Po vašem izboru, možete koristiti čiriličnu ili latiničnu verziju, a prevod je usklađen sa poslednjom verzijom Skype 4.3. Potrebno je samo uraditi par jednostavnih koraka.

Preuzmite zip arhivu i raspakujte je. Dobijena četiri fajla ubacite u folder na putanji:  /usr/share/skype/lang. Pokrenite Skype i u podešavanjima za izbor jezika, pojaviće se dve nove opcije: Custom(skype_00.qm) i Custom(skype_01.qm). Izborom prve varijante, u upotrebi će biti ćirilica, a druge latinica. Ponovo pokrenite program.

Izmena: Fajlovi prevoda su ažurirani prema verziji Skype 4.3.