15. 2. 2014.

Synaptic za upravljanje paketimaSynaptic je sistemski alat čija je namena rad sa paketima. Upotrebom ovog alata možete instalirati, brisati i ažurirati pakete vašeg GNU/Linuxa i svakako je preporučeni alat za rad sa paketima u grafičkom okruženju. Da bi koristili Synaptic, morate imati privilegije administratora, stoga je potrebno uneti njegovu šifru kad vam program to zatraži. Synaptic je izdeljen na tri dela: sa leve strane su prikazane kategorije kojima paketi pripadaju, sa desne strane je prikazan spisak dostupnih paketa. Prazan kvadratić pored imena označava još uvek neinstaliran paket, a zeleni kvadratić označava instalirane pakete, a sa desne strane(dole) je opis izabranog paketa.

Da bi instalirali određeni paket, potrebno je uraditi sledeći postupak. Sa leve strane izabrati kategoriju kojoj paket pripada. U slučaju da želite prikaz svih dostupnih paketa, izaberite kategoriju Sve. Sa desne strane izaberite paket koji želite instalirati tako što ćete kliknuti na prazan kvadratić pored njegovog imena, a potom iz pomoćnog menija izabrati stavku Označi za instalaciju. Ako paket zahteva i instalaciju nekih dodatnih paketa, kako bi ispravno radio, otvoriće vam se prozor koji vas obaveštava koje to sve pakete pored izabranog će Synaptic instalirati. Kliknuti na Označi. Kada završite sa označavanjem paketa koje želite instalirati, kliknite na ikonicu Primeni koja se nalazi na paleti sa alatkama.
U novom prozoru moći ćete videti listu svih paketa koje ste izabrali za instaliranje, kao i informaciju koliko će njihova instalacija zauzeti prostora na hard disku. Kliknite na dugme Primeni. Ako je vaš izvor za preuzimanje paketa CD/DVD disk, od vas će Synaptic zahtevati da ubacite taj disk u uređaj. Po ubacivanju diska kliknite na Primeni. U suprotnom, ako je izabrani izvor Internet, paketi će biti preuzeti sa nekog od servera i instalirani.

U slučaju da želite obrisati neki paket, postupićete na sledeći način. Sa leve strane izabrati kategoriju kojoj paket pripada. Sa desne strane pronaći instalirani paket koji želite obrisati. Kliknuti na zeleni kvadratić pored imena paketa, a potom iz pomoćnog menija izabrati Označi za uklanjanje ili Označi za kompletno uklanjanje, u zavisnosti da li želite obrisati samo instalaciju paketa ili i instalaciju i sam paket. U slučaju da paket zavisi od nekih drugih paketa, u novom prozoru će vam biti prikazani i paketi koji će dodatno biti obrisani. Kliknuti na Označi. Kliknuti na ikonu Primeni u traci alata, a potom u novom prozoru na Primeni, kako bi obrisali izabrane pakete.

Važno je napomenuti da možete u jednom pokušaju izabrati pakete koje želite obrisati i pakete koje želite instalirati. Stoga, navedene dve operacije ne moraju uvek biti i dva odvojena procesa. Bazu paketa takođe možete pretraživati: Kliknite na ikonicu Traži koja se nalazi na paleti sa alatkama. U novom prozoru, iz padajuće liste Pogledaj u  izabrati kriterijum po kojem pretražujete pakete. U polje Potraži uneti vrednost tog kriterijuma npr. ime paketa. Kliknuti na Traži.Podešavanjima Synaptica pristupate preko menija Podešavanja, izborom stavke Postavke. Prozor podešavanja Synaptica, kao i svi drugi prozori podešavanja, pri vrhu ima šest kartica. Prva kartica Opšte sadrži podešavanja vezana za ponašanje i rad Synaptica. Druga kartica Kolone i pisma sadrži podešavanja vezana za prikaz informacija o paketima, kao i definisanje fontova koje program koristi. Treća kartica Boje nudi mogućnost podešavanja boja koje se koriste za označavanje paketa u zavisnosti od njihovog stanja. Četvrta kartica Datoteke sadrži podešavanja vezana za akcije koje se sprovode sa privremenim datoteka. 

Peta kartica Mreža sadrži podešavanja vezana za povezivanje na internet tj. da li koristite običnu internet vezu ili neku drugu vezu. U osnovi ova podešavanja se ne menjaju, jer se podrazumeva da ste povezani na internet pre pokretanja Synaptica, ako već koristite taj izvor kao glavni za preuzimanje paketa. Šesta kartica Distribucija nudi mogućnost podešavanja koje ćete pakete preuzimati prilikom ažuriranja postojećih. Ponuđene opcije su: preuzimanje najnovije verzije, preuzimanje trenutne verzije ili verzije koje pripadaju nekom od navedenih izdanja iz padajuće liste. Dodavanje novih izvora za softver vrši se izborom stavke Skladišta u meniju Podešavanja. Potrebno je upisati podatke na način koji pokazuje poslednja priložena slika, a nakon toga je obavezno kliknuti na ikonu Obnovi u traci alata.