9. 2. 2014.

Dostupan je Serbian 2014-1Pošto je Debian za svoju stabilnu verziju objavio nadogradnju pod oznakom 7.4, dobijen je povod za oblikovanje još jedne Serbian ISO slike, koja će se voditi pod brojem 2014-1. Pored toga, urađeno je par ispravki i poboljšanja u odnosu na prethodno izdanje. Prilikom pravljenja izmena, uzete su u obzir i povratne informacije koje su stigle direktno od korisnika. Instalacijom ovog izdanja, na vašem računaru ćete dobiti isti nivo paketa i sigurnosnih ažuriranja kao kod verzije Debian 7.4. U oblikovanju ovog izdanja, pored Debian skladišta, korišćene su Mozilla i Deb-multimedia riznice, kao i nekoliko nezavisnih paketa.

Nova verzija je veličinom nešto smanjena u odnosu na prethodnu, jer su uklonjene aplikacije Apper, Juk, Dragonplayer i Audacious. Ako nekome baš nedostaje Apper paket menadžer, neće mu biti problem da ga naknadno instalira. Sledi spisak promena i novih paketa koji stižu sa instalacijom:
  • U odeljku za internet, sada su tu KTorrent i Konversation IRC klijent
  • Za slušanje radio stanica preko interneta, tu je aplikacija domaćeg autora, Great Little Radio Player
  • Clementine audio plejer je dobio prednost kao Qt aplikacija, a i zbog glasova korisnika
  • Mobile Media Converter, za konverziju više različitih formata, po sistemu drag and drop
  • Skype sa najnovijom verzijom 4.2
  • Instalirani su još paketi: gecko-mediaplayer, ključ za Mozilla riznice, kao i nekoliko paketa iz deb-multimedia skladišta. 
  • U meniju se sada nalazi ikona za startovanje fajl menadžera u admin modu
Ako ste prvi put videli ovu vest, a novajlija ste na Linuxu, instalacioni proces je jednostavan i traje desetak minuta. Ovde ga možete videti u slikama, a dostupan je i video snimak. Instalaciju možete pripremiti narezivanjem preuzete ISO slike na DVD medij ili uz pomoć USB-a, a preko alatke Unetbootin ili dd komandom:dd if=/putanja/do/serbian.iso of=/dev/sdX  (gde je sdX vaš USB).