7. 2. 2014.

SparkyLinux 3.2.1 XfcePawel Pijanowski je objavio dostupnost novog izdanja SparkyLinux 3.2.1 Xfce, distribucije zasnovane na Debian testing riznicama, a koja je poznata po upotrebi laganih grafičkih okruženja i menadžera prozora. 
Najvažnije karakteristike ovog Xfce izdanja su:

  • Linux kernel 3.12
  • Svi ugrađeni paketi su iz Debian testing riznice na dan 29.01.14
  • Xfce 4.10
  • Set alata i programa koji možete pronaći i u ostalim Sparky izdanjima
  • Dodat boot-repair alat
  • Dodati plymouth + Sparky tema
  • UGet je nadograđen na verziju iz Debian Sid riznice
  • Dodat mikrobloging klijent Hotot
  • Iceweasel je sada sinhronizovan sa uGet i FlashGot dodacima
  • Whisker meni je instaliran, ali nije uključen kao podrazumevan
Više informacija o ovom izdanju: