5. 11. 2014.

Debian Jessie: Stanje bagova - Week 44
Razvojni ciklus buduće Jessie verzije stigao je do datuma 5. novembar, za koji je planirano zamrzavanje, tj. kada se završava mogućnost prijema novih paketa u Debian riznice. Na Ričardovom blogu dostupni su sveži podaci o trenutnom stanju kada su u pitanju bagovi u aktuelnom razvojnom izdanju Debiana, sa kodnim imenom Jessie. U ukupnom zbiru broj bagova iznosi 1168. Za nas je interesantan drugi broj, tj. onaj koji treba da postane nula pre konačne objave novog izdanja, a on u ovom trenutku iznosi 274. Ovaj broj je podeljen u dve veće kategorije:

Bagovi koji se javljaju u Jessie i unstable: 224. Od ovog broja, 30 su označeni kao zakrpa i potreban je njihov pregled pre otpremanja. 12 bagova je označeno kao da su ispravljeni, ali to nije evidentirano zbog tehničkih problema. 

Kada se primene gornje cifre, ostaje brojka od 182 baga koji se vode kao nerešeni u ovom trenutku i koji čekaju ispravke, pre nego što bi naredna verzija mogla biti objavljena. 

Bagovi koji postoje samo u Jessie: 50. Radi se o bagovima koji su popravljeni u unstable riznici, ali još uvek nisu migrirali u testing (Jessie).

Više informacija: Richard Hartmann blog