10. 11. 2014.

InoReader - pratite vesti na jednom mestu
InoReader je jedan od veb zasnovanih RSS čitača koji poseduje sve potrebne karakteristike da bi omogućio jednostavnu i lagodnu upotrebu svojim konzumentima. To se, pre svega, odnosti na brzinu i preglednost sadržaja, kao i na mogućnost različitog prikazivanja. Takođe, za upotrebu nije obavezno uraditi registraciju, već je moguće servis koristiti i preko naloga koje već posedujete, kao što su Facebook i Google. Na samom početku, omogućena je opcija uvoz/izvoz RSS adresa koje ste ranije koristili, preko fajla sa OPML ekstenzijom. Sam uvoz podataka neće trajati dugo, a struktura foldera koje ste imali na prethodnom servisu, biće sačuvana.

Pregled vesti omogućen je na četiri modaliteta: kao lista, prošireno, sa dve kolone i u vidu kartica. Ko prima mnogo izvora i vesti, preporučuje mu se  korišćenje sa pregledom liste ili sa dve kolone, gde se u prvoj koloni nalaze vesti kao lista, dok druga kolona služi da se otvaraju tekstovi na koje smo kliknuli u prvoj koloni. Onima sa manje vesti, verovatno će više odgovarati prošireni pregled ili upotreba kartica. Pregled kao lista, podrazumevano je podešen na 20 stavki, a u podešavanjima se može odrediti da bude do 100, dok je prošireni pregled podrazumevano na 3 stavke, a postoji mogućnost podešavanja do 30.Svaka pojedinačna vest, klikom na tri tačke, krajnje desno, dobija još neke mogućnosti, kao što su štampanje, slanje e-poštom, pretvaranje u PDF format itd. Pošto postoje i plaćene verzije ovog servisa, besplatna opcija ima određena ograničenja kao što su broj pretraga, pristup šifrom zaštićenim izvorima, nemogućnost pretrage u objavljenim tekstovima, maksimum od pet PDF preuzimanja sedmično itd. O svemu tome možete pogledati na stranici upgrade, kada se prijavite na InoReader.

Preko podešavanja, grafički izgled se može podesiti u vidu dve svetlije i jedne tamne teme, a omogućena je opcija gde se pojačava kontrast sadržaja. U opcijama postoji i mogućnost sortiranja vesti po vremenu i grupama, kao i funkcija zvučnog signala koja obaveštava o pristizanju novog sadržaja. InoReader poseduje mogućnost da aktuelnu vest podelite sa svojim pratiocima na 25 veb lokacija, uključujući najpoznatije društvene mreže. Servis poseduje dobro osmišljene tasterske prečice, pa ako ih do sada niste koristili, možda je vreme da pogledate kako možete olakšati manipulaciju sa tekstovima i navigaciju sa izvorima vesti.https://www.inoreader.com/