25. 11. 2014.

uGet menadžer preuzimanja
uGet je lagan i potpuno funkcionalan menadžer preuzimanja za Linuks i Windows, koji vam omogućava da preuzmete željeni materijal u više paralelnih tokova. Razvoj uGet projekta započeo je u januaru 2003 pod imenom UrlGet, dok je današnji naziv usvojen 2008. godine. U početku je bio zasnovan na GTK+2 bibliotekama, a 2011. godine je nadograđen na GTK+3 osnovu. Pored toga, uGet danas radi i na distribucijama koje koriste GTK+2, ali će korisnicima biti potrebno da instaliraju dodatne GTK+3 pakete.

Program poseduje slične karakteristike kao i većina aplikacija kojima je osnovna namena preuzimanje raznog sadržaja sa interneta. Tu spada kreiranje liste za preuzimanje po čijem će se redosledu vršiti preuzimanje zadatog materijala. Ako se veza sa internetom prekine, neće biti nikakvih problema, jer će uGet nastaviti sa preuzimanjem tamo gde je prethodno prekinuo. Program poseduje mogućnost preuzimanje preko HTTP, HTTPS, FTP i meta-linkova, a može se koristiti multi-segmentno i grupno preuzimanje. uGet je u novijim verzijama dobio integraciju sa dva najpopularnija internet pregledača na Linux platformi. Kod Firefoxa se to omogućava preko dodatka FlashGot,  dok je za Chrome potrebna instalacija uGet ekstenzije.Za potpun uvid u sve funkcije ovog menadžera preuzimanja možete pogledati zvanične podatke na matičnoj strani projekta. Ako vam se dogodi nekakav problem u radu ili niste sigurni u mogućnosti podešavanja, dostupan je i forum za korisničku podršku. Na stranici Preuzimanje može se uočiti da je program spreman za korišćenje na svim poznatijim Linux distribucijama, a tu su i verzije za Mac OSX, Windows, Android, BSD, kao i paketi sa izvornim kodom. uGet je lokalizovan na 23 jezika, među kojima je i srpski, u obe varijante.


Matična strana projekta: http://ugetdm.com/