18. 11. 2014.

Debian Jessie: Stanje bagova - Week 46

Na Ričardovom blogu dostupni su sveži podaci o trenutnom stanju kada su u pitanju bagovi u aktuelnom razvojnom izdanju Debiana, sa kodnim imenom Jessie. Prema predlogu prvog čoveka Debian projekta, u ovom izdanju se evidentiraju i tkz. ključni paketi. U ukupnom zbiru broj bagova iznosi 1263, a od toga se ključnim paketima smatra 218. Za nas je interesantan drugi broj, tj. onaj broj koji treba da postane nula pre konačne objave novog izdanja, a on u ovom trenutku iznosi 427 (ključni paketi - 175). Ovaj broj je podeljen u dve veće kategorije:

Bagovi koji se javljaju u Jessie i unstable: 313 (ključni paketi - 131). Od ovog broja, 33 (ključni paketi - 15 ) su označeni kao zakrpa i potreban je njihov pregled pre otpremanja. 12 (ključni paketi - 6) bagova je označeno kao da su ispravljeni, ali to nije evidentirano zbog tehničkih problema. 

Kada se primene gornje cifre, ostaje brojka od 268 (ključni paketi - 110) bagova koji se vode kao nerešeni u ovom trenutku i koji čekaju ispravke, pre nego što bi naredna verzija mogla biti objavljena. 

Bagovi koji postoje samo u Jessie: 114 (ključni paketi - 44). Radi se o bagovima koji su popravljeni u unstable riznici, ali još uvek nisu migrirali u testing (Jessie).

Više informacija: Richard Hartmann blog