15. 11. 2014.

Novosti Debian projekta - 14.11.14

Iz ovog najnovijeg izdanja Novosti Debian projekta, može se izdvojiti kao najvažnije:

  • Zamrzavanje razvojnog izdanja i planovi, kako ih vidi prvi čovek projekta
  • Debian studijska grupa, u Tokiju je imala 119-i sastanak posvećen aktuelnim događajima
  • Petter Reinholdtsen je objavio prvo izdanje Debian Edu zasnovan na testing verziji Jessie
  • Izveštaji o aktivnostima za oktobar u vezi LTS podrške
  • Thorsten Altehoiz je na svom blogu opisao aktivnosti u vezi FTP asistenta
  • Thomas Goirland podneo je izveštaj o aktivnostima za oktobar u vezi OpenStack pakovanja
  • Raphael Hertzog je ažurirao svoje aktivnosti za oktobar u vezi paketa za Jessie izdanje
  • Hideki Yumane je na svom blogu pisao o konferenciji otvorenog koda u Tokiju 2014
  • Matthias Klumpp objavio je izveštaj o stanju AppStream/GNOME softvera u Debian Jessie
  • Održan Mini-debconf u Kembridžu-UK u terminu 6-9 novembar 2014