1. 11. 2014.

PCMan fajl menadžerPCMan fajl menadžer, takođe poznat i kao PCManFM je aplikacija otvorenog koda koja je u LXDE deskop okruženju postavljena kao podrazumevana, za upravljanje fajlovima. Razvoj programa je pokrenuo Hong Jen Yee sa Tajvana, a 2010. godine aplikacija je doživela kompletnu reviziju. PCmanFM je trebao da posluži kao moguća zamena drugim programima istog tipa kao što su Nautilus, Thunar ili Dolphin. Sadašnja, aktuelna verzija nosi brojčanu oznaku 1.2.3.

Ključna karakteristika ovog laganog fajl menadžera je mogućnost manipulacije fajlovima pomoću kartica, što doprinosi većoj funkcionalnosti u radu. Najnovija verzija donosi još jednu naprednu opciju, a to je mogućnost da se tasterom F3 dobija podeljeni prikaz sučelja, kao kod fajl menadžera Dolphin. Moguće je, preko menija Alati, otvoriti trenutnu fasciklu u terminalu ili kao sistemski administrator. Koristeći Prikaz, mogu se videti skriveni fajlovi, omogućiti ili onemogućiti bočni panel, kao i prebacivanje u režim punog ekrana. Stavke se mogu posmatrati kao ikone, sličice, kao kompaktan ili detaljan spisak, po rastućem ili opadajućem rasporedu itd.Sam interfejs programa je čist i jednostavan, kao i kod većine GTK+ zasnovanih aplikacija. Podrazumevano, program prikazuje bočnu traku sa četiri osnovne stavke: početna fascikla, desktop, kanta za smeće i aplikacije. Korisnicima je omogućeno lako dodavanje novih stavki u bočni meni preko prečice Ctrl+D. PCMan fajl menadžer na statusnoj traci prikazuje slobodan prostor na disku, kao i iznos ukupnog kapaciteta particije.

PCManFM je preveden na srpski jezik i dostupan je za instalaciju u najvećem broju Linuks distribucija. Potrebno je samo da ga potražite u vašem menadžeru paketa. Ovde možete pročitati detaljan popis funkcija, kao i još neka podešavanja koja mogu biti korisna u svakodnevnom radu.

http://wiki.lxde.org/en/PCManFM