1. 12. 2013.

Aktivnosti tima za Jessie izdanje


Na Debian mejling listi, Niels Thykier je izvestio o promenama i tekućim događanjima u vezi aktivnosti koje sprovodi tim koji stoji iza realizacije budućeg Debian Jessie izdanja.

  • Redovne promene u timu i nova lica na bitnim pozicijama, kao i zahvalnost odlazećim članovima
  • Produžava se automatsko uklanjanje nebitnih paketa, da bi se uticalo na smanjivanje broja bagova u Jessie verziji
  • Redovne diskusije o ciljevima sledećeg izdanja
  • Status arhitektura: ia64 izaziva najviše zabrinutosti, kao i sparc, mips i mipsel
  • Dodati su novi uslovi koje je potrebno ispuniti za oslobađanje arhitektura
  • Određivanje podrazumevane hitnosti kod prelaska paketa od unstable do testing riznica
O svemu detaljnije na adresi:

http://lists.debian.org/debian-devel-announce/2013/11/msg00007.html