5. 12. 2013.

Instalacija Oracle Java na Debian WheezyAko želite da instalirate aktuelni softver Oracle Java 7 na vaš Debian, možete to uraditi dodavanjem PPA riznice preko vašeg menadžera paketa ili preko par komandi u terminalu. Kao napomena, ova riznica ne sadrži Java fajlove, već samo instaler koji će automatski uraditi zadati posao na isti način kao kada se instalira flash priključak. Postupak je sledeći:

su -
echo "deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu precise main" | tee -a /etc/apt/sources.list
echo "deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu precise main" | tee -a /etc/apt/sources.list
apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys EEA14886
apt-get update
apt-get install oracle-java7-installer

To bi bilo sve i sada bi trebalo da budete obavešteni kada bude dostupno ažuriranje ovog softverskog paketa. Da li je instalacija  završena uspešno, kao i koja je verzija u upotrebi, možete proveriti sa komandom:

java -version
java version "1.7.0_45"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_45-b18)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 24.45-b08, mixed mode)